Administratie

Zekerheid

Als ondernemer of bestuurder moet u blindelings kunnen vertrouwen op informatie waarop u uw beslissingen baseert. Of het nu gaat om de jaarrekening, de resultaten van een financieringsadvies, de betrouwbaarheid van informatie is essentieel. Maar ook aandeelhouders en andere externe belanghebbenden hebben veel belang bij de getrouwheid van uw jaarrekeningen of andere verantwoordingen. Die vraag naar zekerheid is in feite het bestaansrecht van uw organisatie. De basis van onze dienstverlening draait in essentie om het samenstellen, beoordelen en het controleren van jaarrekeningen.

Samenstelopdracht

De jaarrekening is bedoeld om verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders en de financiers over de financiële resultaten van de onderneming. Als u de opdracht verstrekt om de jaarrekening samen te stellen, bent u ervan verzekerd dat uw jaarrekening voldoet aan de eisen. Onze samenstellingsverklaring geeft u bovendien de bevestiging dat de informatie in de jaarrekening op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen is. Voor ons is de samengestelde jaarrekening geen eindproduct, maar juist een vertrekpunt. Wij geven u praktische tips en advies op maat, voor nog meer zekerheid en om kansen op succes te vergroten.

Beoordelingsopdracht

U wilt een vorm van zekerheid over uw financiële gegevens, maar dit behoeft geen volledige accountantscontrole te zijn. Een beoordeling van uw financiële gegevens kan voldoende zijn. Bij een beoordelingsopdracht beoordelen wij hoe de verantwoording er in hoofdlijnen uitziet. Wij gaan na hoe uw cijfers tot stand zijn gekomen, welke regelgeving daarop van toepassing is en voert cijferanalyses uit. Daarbij stellen wij wat kritische vragen. Het resultaat is een gedegen beoordelingsverklaring die u kunt delen met belanghebbenden.

Vrijwillige controle

Iedere onderneming is verplicht een jaarrekening op te maken, maar niet iedere onderneming is verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Soms bepalen statuten of de toezichthouders van de ondernemer dat de jaarrekening moet worden gecontroleerd door een accountant. En soms wordt er gekozen om een vrijwillige controle uit te voeren omdat dit een signaal naar stakeholder afgeeft dat de financiële situatie van de organisatie op orde is. Met een vrijwillige controle schept u een helder beeld over de financiële positie van uw bedrijf. Dit vertrouwen kan u helpen uw organisatie te versterken.

Wilt u meer
informatie?

Heeft u een vraag of een opmerking?
Neem gerust contact met ons op.

Scroll naar boven