Fiscaal advies

Belasting besparen door
de juiste keuzes

Belasting betalen behoort tot je maatschappelijke verplichtingen,
ook al vindt niemand het leuk. Zo kijken onze adviseurs er tegenaan. Ondertussen mag de fiscus je niet in de weg zitten als je gaat ondernemen, samenwerken, investeren, van rechtsvorm veranderen of juist je bedrijf wilt overdragen. Binnen de regels van de wet helpen we je met belastingadvies om zoveel mogelijk belasting te besparen.
Met goed belastingadvies snijdt het mes voor u aan twee kanten. Concrete besparingen gaan hand in hand met toekomstgerichte investeringen. Daarom hebben onze belastingadviseurs naast een heldere visie op direct haalbaar voordeel, ook een duidelijke visie op de langere termijn. Ons advies is altijd een persoonlijk advies op maat met het oog op een maximaal haalbaar belastingvoordeel als resultaat.

Onze aanpak

Onze belastingadviseurs en aangiftemedewerkers opereren vaak op
de achtergrond. Ze verzorgen aangiften voor de inkomstenbelasting,
de vennootschapsbelasting en de BTW. Ook beoordelen ze uw
jaarrekening op de juiste toepassing van fiscale wet- en regelgeving
en het optimaal benutten van fiscale mogelijkheden.

Ze treden op de voorgrond bij de structurering van uw bedrijf naar de meest optimale fiscale en juridische structuur. Tevens treden zij op bij specifieke fiscale advisering of bij het maken van een financiële planning om fiscaal vermogen zo optimaal mogelijk over te dragen.

Wij zorgen ervoor dat cliënten niet méér belasting betalen dan nodig is en adviseren over creatieve en vernieuwende oplossingen. Bovendien informeren wij helder en concreet over de fiscale aspecten en risico’s die in specifieke situatie van belang zijn. Goed fiscaal advies draait naar ons inzien om twee factoren: diepgaande kennis van de fiscale mogelijkheden in inlevingsvermogen in de cliënt en diens specifieke aandachtspunten. De fiscaliteit staat immers vrijwel nooit op zichzelf, maar kent meestal tal van raakvlakken met financieel-economische, organisatorische of juridische aspecten.
Bovendien spelen er bij elke cliënt – variërend van vermogende particulieren en DGA’s tot aan internationale ondernemingen –
telkens weer verschillende belangen en randvoorwaarden.

Meer weten over belastingadvies?

Neem contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

Scroll naar boven