Onderwijs

De dynamiek
van het onderwijs

Maatschappelijke en politieke veranderingen, uitdagingen en ambitie, maken dat onderwijsinstellingen zich altijd in een dynamische omgeving bevinden. Huidige thema’s zijn bijvoorbeeld decentralisatie, deregulering, passend onderwijs, de functiemix, bekostigingsvormen en goed onderwijsbestuur.
Maar morgen kan dat natuurlijk weer anders zijn…
De bijbehorende wet- en regelgeving verandert net zo snel als het onderwijsveld zelf aan veranderende omstandigheden onderhevig is. Zoals elke leerling anders is, zo is elke onderwijsinstelling en de specifieke situatie waarin u zich bevindt ook anders. Maar als specialisten kennen wij wel degelijk de consequenties en druk die al die dynamische veranderingen met zich mee kunnen brengen.

Onze accountants zijn in de onderwijssector gespecialiseerd.
Zij verzorgen graag voor u de controle van de jaarrekening,
de bekostigingsgegevens en de verantwoordingen van projectsubsidies. Behalve onze expertise op het vlak van controle zetten we ook graag onze brede en specialistische sectorkennis in;
we komen met concrete ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor verbetering van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of voor ontwikkelingen op het gebied van intern risicomanagement. Wij denken graag met u mee.

Wij onderscheiden ons door de meerwaarde die u onze dienstverlening zult ervaren. We zijn een klankbord, een sparringpartner die gevraagd en ongevraagd meedenkt.
We denken mee over besparingen zoals deze passen bij een in fiscaal en bedrijfseconomisch opzicht optimaal presterende instelling.
We bieden met onze betrouwbare accountantscontrole zekerheid. We geven u gedegen advies op fiscaal, bedrijfseconomisch en personeelsgebied. We waken erop dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. We verschaffen u adequate managementinformatie die u nodig heeft om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Onze accountants staan u bij met raad en daad.

Wilt u meer
informatie?

Heeft u een vraag of een opmerking?
Neem gerust contact met ons op.

Scroll naar boven