Subsidies

Laat geen geld liggen!

Subsidies brengen veel eigen regels met zich mee. Vanwege onze jarenlange ervaring op het gebied van subsidies hebben wij expertise over veel specifieke regelingen. We hebben zowel kennis van landelijke en Europese subsidies als van lokale subsidies.  We begeleiden u gedurende het gehele traject van subsidieaanvraag tot het inrichten van de interne organisatie en de verantwoording van specifieke subsidievoorwaarden. Onze subsidiespecialisten bieden u op dit gebied volledige ondersteuning.

Komt u in aanmerking voor subsidies? Dan is het van belang dat u kunt verantwoorden dat u het subsidiegeld volgens de spelregels besteedt. Wij beoordelen of de administratieve inrichting van uw organisatie en of de subsidieverantwoording voldoet aan alle aan de subsidie gestelde eisen en richten deze adequaat in.

Subsidiecontrole

Voor de meeste subsidies bent u verplicht om een onafhankelijke controle uit te laten voeren door een externe accountant. Wij bieden u die zekerheid door middel van een verklaring of een rapport van feitelijke. De accountants met wie wij samenwerken beschikken over  actuele kennis van de meest voorkomende subsidievoorwaarden.

Vooruitkijken

Tegelijkertijd kijken we ook graag of er wellicht nog méér subsidiekansen voor u in het verschiet liggen. Doet uw organisatie bijvoorbeeld onderzoek naar technologische ontwikkeling en innovatie? Wellicht bestaan er mogelijkheden voor u. Neem snel contact met ons op om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen.

Wilt u meer
informatie?

Heeft u een vraag of een opmerking?
Neem gerust contact met ons op.

Scroll naar boven